Oddelenie predaja penového skla REFAGLASS

Norbert Derco
+421 903 59 69 47
norbert.derco@refaglass.cz

web: www.refaglass.sk

Administratíva

Jana Havlíková
+420 800 12 13 13
+420 318 47 47 77
e-mail: info@refaglass.cz

web: www.refaglass.sk

 

Riaditeľstvo spoločnosti

Auto Glass Recycling, s.r.o
Šelpice 139, 919 09

Súhlas Okresného úradu Trnava na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov